Firma MONTAC bola založená v roku 2003. Po šesť ročnom úspešnom pôsobení jej zakladateľa v iných stavebných firmách zaoberajúcich sa realizáciou interiérov s využitím sadrokartónových materiálov a so sadrokartónom spojených technológií. Po mnohých kladných ohlasoch spokojných zákazníkov, sa rozhodol vytvoriť a vybudovať vlastnú firmu, ktorá bude schopná realizáciu požiadaviek zákazníkov vykonávať ešte lepšie, rýchlejšie a pružnejšie. Našim krédom sa stala rýchla a zároveň kvalitná realizácia objednaných prác, striktné dodržanie vopred dohodnutých podmienok týkajúcich sa termínov, cien a zvolených materiálov.
Dnes disponujeme všetkými profesiami s potrebnými certifikátmi pre realizácie kompletnej výstavby, či rekonštrukcie bytových a nebytových objektov z pohľadu interiéru.
Naše služby zabezpečujú komplexné riadenie stavieb a rekonštrukcií od prvotného návrhu a dizajnu až po konečné odovzdanie diela s potrebnými revíziami, statickými posudkami, návodmi na použitie, atď. Samozrejmosťou je záručný a aj pozáručný servis.