Našou devízou je práca so sadrokartónom, ktorá umožňuje vytvárať akékoľvek rovinné aj zakrivené plochy, ba dokonca aj kužeľosečky, s presnosťou na milimetre. Týmto spôsobom vznikajú v objektoch dominantné prvky interiérového dizajnu.